Văn bản mới

32/BC/TU
11/01/2021
Trần Đình Văn
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 12/2020)
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
29/BC/TU 07/01/2021 Báo cáo tháng 12/2020
20/BC/TU 15/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 11/2020)
18/BC/TU 08/12/2020 Báo cáo KTXH năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
13/BC/TU 11/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4/BC/TU 02/11/2020 Báo cáo tháng 10/2020
2/BC/TU 26/10/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
533/BC/TU 29/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
529/BC/TU 22/09/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
517-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
518-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000138106
  • Đang online: 21
  • Trong tuần: 3.210
  • Trong tháng: 20.901
  • Trong năm: 20.901