Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công Mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính sau: - Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động; - Thông tin về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng; - Quyền và nghĩa vụ của người lao động; - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; - Các trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động; - Các phương thức giải quyết tranh chấp; - Điều khoản thi hành; - Chữ ký, đóng dấu của các bên. Mẫu hợp đồng dịch vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công Mẫu hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính sau: - Thông tin của bên sử dụng dịch vụ và Xem thêm
Ngày 19/5/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 531/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực giáo dục và đào tạo Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định mới sẽ gồm có: (1) Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai. (2) Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trước đây, theo quy định tại Quyết định 809/QĐ-TTg năm 2020 thì danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ gồm có 07 loại sau: (1) Báo cáo về thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục của các tổ chức tôn giáo có ảnh hưởng đ Xem thêm
Ngày 19/5/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2227/QĐ-BYT về kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023. Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 Theo nội dung Kế hoạch, đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 được xác định như sau: (1) Người từ 18 tuổi trở lên - Người thuộc đối tượng, chưa tiêm các mũi nhắc lại. - Người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi). (2) Người từ 12 đến dưới 18 tuổi - Người chưa tiêm đủ 3 mũi. - Người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi). (3) Người từ 5 đến dưới 12 tuổi - Người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản (4) Trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên Được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo đó, việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được thực hiện theo các nguyên tắc sau: - Vắc xin phòng COVID-19 được tiêm miễn phí. - Trẻ em và người lớn có chỉ định tiêm chủng sẽ được tiêm chủ Xem thêm
Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐ-TB&XH. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Theo đó, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công được thực hiện như sau: (1) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công cho Sở LĐ-TB&XH nơi quản lý hồ sơ của người có công. - Bước 2: Sở LĐ-TB&XH trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP) và bản sao giấy tờ đề nghị được sửa đổi, b Xem thêm
Ngày 16/5/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng Theo đó, Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng gồm 03 bước sau: Bước 1: Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng - Thu thập và đánh giá bằng chứng. - Thảo luận và xử lý ở Tổ kiểm toán. - Trưởng đoàn kiểm toán kiểm tra, soát xét, đánh giá bằng chứng kiểm toán và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Bước 2: Xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng - Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức thẩm định hồ sơ, bằng chứng kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. - Kiểm toán nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ, bằng chứng kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. - Tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. - Báo cáo kết quả xác minh. - Thẩm định Báo cáo kết quả xác minh. Bước 3: Xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng - Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ v Xem thêm
Nội dung đề cập tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, các loại giấy tờ, tài liệu trong thủ tục hành chính sẽ được thực hiện số hóa bao gồm: - Thứ nhất, giấy tờ là thành phần hồ sơ mà tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm các loại sau: + Thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó; + Thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành; + Thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý được xác định tại Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; + Thành phần hồ sơ không thuộc loại được nêu ở trên và được thực hiện số hóa theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. - Thứ hai, kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia tron Xem thêm
Sáng 17-5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) khóa XIII đã thành công tốt đẹp sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị. 1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối v Xem thêm
Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Chính thức tăng lương, phụ cấp với 09 nhóm đối tượng từ 01/7/2023 Theo đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng và những đối tượng hưởng lương, phụ cấp (nếu có) dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng mức hưởng bao gồm: - Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019). - Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019). - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Xem thêm
Ngày 10/5/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội tại NHCSXH là 4,8%/năm Theo đó, Thủ tướng quyết định áp dụng lãi suất vay Ngân hàng Chính sách xã hội 4,8%/năm cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định sau: Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP là 4,8%/năm. Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung,số liệu báo cáo, đề xuất. Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội - Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vố Xem thêm
Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID). Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp ID Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax; eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế thực hiên: - Tra cứu nghĩa vụ thuế; - Hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế; - Lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo mã ID, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo mã ID. Nhằm triển khai quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thu nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo mã ID như sau: - Thứ nhất, triển khai cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp cho người nộp thuế. - Thứ hai, triển khai việc cung cấp thông tin ID khoản phải nộp cho tổ chức phối hợp thu. - Thứ ba, triển khai hướng dẫn sử dụng ID khoản phả Xem thêm
Trang 1/24Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối