Văn bản mớiCó 986 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
85/KH/TU 29/05/2023 Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị năm 2023
663/KL/TU 29/05/2023 Kết luận Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
393/BC/TU 29/05/2023 Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
2616/CV/TU 26/05/2023 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị
57/CTr/TU 23/05/2023 Chương trình làm việc tháng 6 năm 2023
2600/CV/TU 23/05/2023 Công văn chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
2595/CV/TU 22/05/2023 Về xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
1262/QĐ/TU 22/05/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
2583/CV/TU 18/05/2023 Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
615/CV/VPTU 17/05/2023 Về việc sao gửi Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư
23/QĐ/TU 10/05/2023 Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật
22/QĐ/TU 09/05/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
84/KH/TU 08/05/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
1239/QĐ/TU 08/05/2023 Quyết định điều động, chỉ định cán bộ lãnh đạo, quản lý: đ/c Bùi Thế
83/KH/TU 05/05/2023 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
391/BC/TU 05/05/2023 Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
390/BC/TU 05/05/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
389/BC/TU 05/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện tháng 4 năm 2023
2534/CV/TU 04/05/2023 Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
388/BC/TU 28/04/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm Chỉ thị 24-CT/TW về phát triển Đông y và Hội Đông y Việt Nam
Trang 1/50Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối