BCH đảng bộ tỉnh khóa XI (2021-2025) In trang
30/05/2023 09:08 SA

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

Đ/c Trần Đức Quận

UVBTV

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 1.  

Đ/c Trần Đình Văn 

UVBTV

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng

 1.  

Đ/c Trần Văn Hiệp 

UVBTV

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 1.  

Đ/c Võ Ngọc Hiệp 

UVBTV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 1.  

Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông 

UVBTV

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 1.  

Đ/c Đặng Đức Hiệp 

UVBTV

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Yên

UVBTV

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 1.  

Đ/c Bùi Thắng 

UVBTV

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 1.  

Đ/c Trương Minh Đương

UVBTV

Giám đốc Công an tỉnh

 1.  

Đ/c Nguyễn Bình Sơn 

UVBTV

Chỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh

 1.  

Đ/c K' Mak 

UVBTV

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

 1.  

Đ/c Phạm Thị Phúc 

UVBTV

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 1.  

Đ/c Đặng Trí Dũng 

UVBTV

Bí thư Thành ủy Đà Lạt

 1.  

Đ/c Hoàng Văn Bằng

TUV

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Khắc Bình

TUV

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 1.  

Đ/c Vũ Văn Diến

TUV

Viện trưởng VKSND tỉnh

 1.  

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

TUV

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên

 1.  

Đ/c Tôn Thiện Đồng 

TUV

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

 1.  

Đ/c Bùi Sơn Điền

TUV

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng

 1.  

Đ/c Phạm Thị Hồng Hải 

TUV

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

 1.  

Đ/c Huỳnh Ngọc Hải 

TUV

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

 1.  

Đ/c Hoàng Thanh Hải

TUV

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 1.  

Đ/c Đặng Thế Hải

TUV

Phó Chủ nhiệm UBKTTU

 1.  

Đ/c Hoàng Trọng Hiền

TUV

Giám đốc Sở Công thương

 1.  

Đ/c Trần Văn Khương

TUV

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự

 1.  

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

TUV

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

 1.  

Đ/c Hoàng Liên

TUV

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Lộc

TUV

Bí thư Huyện ủy Đam Rông

 1.  

Đ/c Nguyễn Quý Mỵ 

TUV

Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai

 1.  

Đ/c Lê Hồng Phong

TUV

Phó Giám đốc Công an tỉnh

 1.  

Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc 

TUV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 1.  

Đ/c Nguyễn Vĩnh Phúc

TUV

Hiệu trưởng Trường Chính trị

 1.  

Đ/c Trần Hồng Quyết

TUV

Giám đốc Sở Nội vụ

 1.  

Đ/c Trần Thị Chúc Quỳnh 

TUV

Bí thư Tỉnh đoàn

 1.  

Đ/c Phạm S 

TUV

Phó chủ tịch UBND tỉnh

 1.  

Đ/c Tôn Thiện San

TUV

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Sơn 

TUV

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà

 1.  

Đ/c Nguyễn Tạo 

TUV

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách

 1.  

Đ/c Đào Chiến Thắng 

TUV

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

 1.  

Đ/c Phạm Triều 

TUV

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

 1.  

Đ/c Đinh Văn Tuấn

TUV

Bí thư Huyện ủy Di Linh

 1.  

Đ/c Trương Văn Tùng

TUV

Bí thư Huyện ủy Đơn Dương

 1.  

Đ/c Phạm Thị Ánh Tuyết

TUV

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 1.  

Đ/c Phạm Thị Tường Vân

TUV

Giám đốc Sở Tài chính

 1.  

Đ/c Nguyễn Viết Vân

TUV

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm

 1.  

Đ/c Đa Cát Vinh 

TUV

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Lượt xem: 28.912