Lâm Đồng hoàn thành các khâu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI In trang
02/10/2020 03:23 CH

Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp  trên cơ sở tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công tốt đẹp

Đến ngày 28/8/2020, có 16/16 Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt kế hoạch, mục đích đề ra. Trong đó, Đảng bộ huyện Đạ Huoai được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm và Đảng bộ huyện Đạ Tẻh được chọn là đảng bộ thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Qua Đại hội cấp trên cơ sở đã bầu được 564 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (giảm 36 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định), 168 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Tổng số Bí thư cấp ủy trúng cử là 15 đồng chí (do có 01 bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh do chỉ định theo quy định), tỷ lệ 100%. Đa số trúng cử Bí thư với số phiếu bình quân trên 98%. Tổng số Phó Bí thư cấp ủy trúng cử 31 đồng chí, tỷ lệ 100%.

Tại Đại hội cấp trên cơ sở của 16 đơn vị cũng đã bầu 267 đại biểu chính thức và 22 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo thực hiện, tuân thủ quy trình trong tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tập hợp trí tuệ của các đại biểu, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết.

Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên, theo đúng đề án chuẩn bị. Tỷ lệ cấp ủy là nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, tái cử cơ bản có đổi mới và chiếm tỷ lệ cao. Việc thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu cử chức danh Bí thư Huyện ủy đúng yêu cầu, quy trình quy định, phát huy được dân chủ trong Đảng...

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tiểu ban tích cực chuẩn bị các nội dung như: Văn kiện, nhân sự, phục vụ, công tác an ninh, lễ tân, hậu cần… Đến nay, các công việc đã cơ bản hoàn thành. Về nội dung văn kiện, các dự thảo đã nhiều lần lấy ý kiến của đại biểu tại đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở; các hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân; Mặt trận và các đoàn thể, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và đặc biệt đã đăng tải trên các phương tiện thông tin để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, văn kiện trình Đại hội đã được tiếp thu, chỉnh sửa cơ bản hoàn thiện.

Về công tác nhân sự, đã thực hiện theo đúng quy định, quy trình thông qua các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt, hội nghị Tỉnh ủy. Hiện đề án nhân sự Đại hội, các chức danh chủ chốt đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương xem xét.

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất thời gian diễn ra từ ngày 14 đến 16/10/2020./.

Duy Danh

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Link: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/lam-dong-hoan-thanh-cac-khau-chuan-bi-cho-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-lan-thu-xi-564750.html

Lượt xem: 313
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000129288
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 1.370
  • Trong tháng: 12.083
  • Trong năm: 12.083