Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân khi thực hiện TTHC In trang
06/07/2022 01:54 CH

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 05 nhóm chỉ số thành phần như:

- Công khai, minh bạch.

- Tiến độ, kết quả giải quyết.

- Số hóa hồ sơ.

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến.

- Mức độ hài lòng.

Trong đó có nhóm chỉ số “Mức độ hài lòng” chiếm 18/100 điểm và được đánh giá dựa trên 03 tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn = Tổng số phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hoặc trước hạn / Tổng số phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý * 100%.

- Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị = (Tổng số phản ánh, kiến nghị - Số bị phản hồi trạng thái không hài lòng hoặc phản ánh về kết quả giải quyết, xử lý quá hạn) / Tổng số phản ánh, kiến nghị * 100%.

- Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC = (Tổng số hồ sơ TTHC - Số hồ sơ không hài lòng hoặc có phản ánh, kiến nghị về việc tiếp nhận, giải quyết, quá hạn) / Tổng số hồ sơ TTHC có thẩm quyền giải quyết * 100%.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, xử lý kỷ luật.

Lượt xem: 56
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002095319
  • Đang online: 65
  • Trong tuần: 12.370
  • Trong tháng: 96.591
  • Trong năm: 959.136