Hướng dẫn tính tiền lương để hưởng chế độ tinh giản biên chế In trang
04/08/2022 02:10 CH

Đây là nội dụng tại Công văn 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, tiền lương tháng để tính chế độ tinh giảm biên chế thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Riêng về cách tính tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản biên chế được thực hiện:

- Đối với đối tượng tinh giản biên chế quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

Tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh; phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương thực hiện theo Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 25/5/2014.

- Đối với đối tượng tinh giản biên chế quy định tại khoản 4, khoản 2 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

+ Trước ngày 01/5/2013: Hệ số mức lương được tính theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, bảng lương của TGĐ, GĐ, Phó TGĐ, Phó GĐ Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP.

+ Từ ngày 01/5/2013 trở đi: Hệ số mức lương được tính theo quy định tại bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Công văn 3538/BNV-TCBC ban hành ngày 28/7/2022.

Lượt xem: 27
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002095622
  • Đang online: 40
  • Trong tuần: 12.673
  • Trong tháng: 96.894
  • Trong năm: 959.439