Định hướng truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023–2024 In trang
08/05/2023 05:18 CH

Ngày 20/4/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1924/QĐ-BYT về Kế hoạch định hướng công tác Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2023-2024.

Nội dung truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2023–2024

Theo đó, Bộ Y tế đã đề ra nhiều nội dung truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2023–2024, đơn cử như:

- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tiêm chủng vắc xin COVID-19.

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm để phòng, chống dịch”; khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc xin theo khuyến cáo của ngành y tế:

+ Cập nhật, cung cấp các thông tin khoa học về hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19; cập nhật xu hướng, khuyến cáo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên thế giới hàng năm;

+ Truyền thông về nguy cơ, ảnh hưởng của mắc COVID-19 và hội chứng hậu COVID-19 đến bệnh nền, sức khỏe, sự phát triển... ở các nhóm đối tượng khác nhau; tiêm vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp chiến lược “chủ lực” giúp kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả;

+ Trong năm 2023, tập trung truyền thông vận động các bậc cha mẹ/người chăm sóc trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đưa con đi tiêm chủng đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19;

Cập nhật thông tin về tiêm mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo khuyến cáo;

+ Truyền thông kế hoạch tiêm chủng quốc gia và tại địa phương; đổi mới hình thức, cập nhật các thông điệp, khuyến cáo về vắc xin và lịch tiêm chủng, đối tượng tiêm chủng, các hướng dẫn khi đi tiêm chủng và theo dõi sức khỏe sau khi tiêm chủng...đến các nhóm đối tượng đích;

+ Vận động người dân chủ động tham gia hoạt động truyền thông về tiêm chủng vắc xin, hỗ trợ ngành y tế và các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tiêm chủng.

- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng.

- Xây dựng các câu chuyện, các sự kiện liên quan đến truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng để tăng cường truyền thông đến các nhóm đối tượng đích.

- Thực hiện quản trị thông tin, theo dõi thông tin dư luận, báo chí và mạng xã hội, kịp thời để phối hợp các cơ quan chức năng phản bác, xử lý tin giả, tin đồn liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng.

- Phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1924/QĐ-BYT năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Lượt xem: 82