Hình thức tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2023 In trang
08/05/2023 05:20 CH

Ngày 21/4/2023, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch 114-KH/BTCTW về hình thức tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023.

Các hình thức tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

(1) Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Mở chuyên mục, xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch này để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, mời các chuyên gia, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các đài phát thanh, truyền hình.

(2) Thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội

- Sử dụng hình thức tuyên truyền bằng phương tiện trực tuyến, tạo các Fanpage để thông tin, tuyên truyền và quảng bá các bài viết, sản phẩm truyền thông về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Tập hợp đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

(3) Tổ chức giải báo chí hoặc cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tổ chức giải báo chí ở Trung ương và địa phương về chủ đề công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

+ Ở Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 (có Kế hoạch riêng).

+ Tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng ở địa phương, qua đó lựa chọn những tác phẩm có chất lượng cao gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thiết kế tranh cổ động và sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

(4) Sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.

- Triển lãm tranh cổ động và giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Sử dụng hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, những chuyên gia có uy tín để phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 114-KH/BTCTW ngày 21/4/2023.

Lượt xem: 113