Vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối tiếp tục được khẳng định In trang
20/08/2020 03:32 CH

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để làm rõ hơn về những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối thời gian qua cũng như những mục tiêu cho chặng đường phía trước. 

Đồng chí Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Đồng chí Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

PV: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều thành tựu trên các mặt công tác, xin đồng chí Bí thư khái quát lại những kết quả nổi bật mang tính dấu ấn của nhiệm kỳ qua?

ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH QUAN: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Kỷ cương” với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Nổi bật như toàn Đảng bộ Khối đã thực hiện hoàn thành tốt 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra, trong đó có 5/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch (có một chỉ tiêu không đạt là do nguyên nhân khách quan về sự điều chỉnh tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh của Trung ương). Vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối tiếp tục được khẳng định thông qua các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và đặc biệt là việc sâu sát, gần gũi, chia sẻ, hướng dẫn, động viên các tổ chức cơ sở đảng; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở, từ đó hình ảnh, uy tín của Đảng ủy được thể hiện rõ nét. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nâng lên, thể hiện qua chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị; ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, các chỉ số phát triển như: Thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, tỷ lệ che phủ rừng, các chỉ số về giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực quản lý xã hội… đã từng bước được nâng cao, khẳng định được vai trò, trách nhiệm, năng lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối.
 
Thời gian qua, công tác chính trị tư tưởng cũng được Đảng ủy quan tâm và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp như: triển khai việc phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hình thức trực tuyến; tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề về những vấn đề được cán bộ, đảng viên quan tâm; tổ chức nhiều cuộc thi viết, thi sân khấu hóa, tọa đàm khoa học… Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao tính Đảng trong tổ chức, sinh hoạt Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Một nội dung nữa cần nhắc tới đó là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với cách làm riêng, đồng bộ, thống nhất thông qua việc xây dựng và thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể từ việc cam kết, đăng ký, đánh giá kết quả định kỳ. Qua đó, 100% đảng viên đều viết bản cam kết thực hiện nghị quyết và đăng ký làm theo gương Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực và trên thực tế hoạt động đã xuất hiện hàng trăm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực công tác, được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
 
Cũng trong nhiệm kỳ, việc lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể và các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả, mang tính xã hội cao, có nhiều ý nghĩa như: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, gần với đời sống quần chúng nhân dân; nhiều công trình, đề án, mô hình an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay phòng chống dịch bệnh, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí… được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả, cùng sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. 
 
Với những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối Các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của cấp ủy đảng các cấp, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015 - 2020

PV: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Khối, từ những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm cũng như những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí Bí thư?
 
ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH QUAN: Qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Khối thời gian qua, chúng tôi cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và có thể khái quát lại như sau: 
 
Thứ nhất là: Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy các cấp phải luôn nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; bám sát chức năng, nhiệm của tổ chức và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
 
Thứ hai là: Trong tổ chức, sinh hoạt, công tác cần phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, khi có biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay, không để kéo dài.
 
Thứ ba là: Trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tăng cường phối hợp với các cấp ủy, các sở, ban, ngành trong lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 
Thứ tư là: Thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện quy chế dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Thứ năm là: Cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm minh các vi phạm kỷ luật Đảng, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, đơn thư phản ánh, tố cáo phức tạp; đồng thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng.
 
Thứ sáu là: Xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; phát huy vai trò của các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, giám sát và phản biện xã hội, tạo sự gắn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
 
PV: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ ra sao cho chặng đường phía trước? 
 
ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH QUAN: Nói về mục tiêu của nhiệm kỳ tới có nhiều nội dung, tuy nhiên với đặc thù của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thì có 2 vấn đề chính đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.
 
Nhưng muốn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng thì mỗi tổ chức Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phải trong sạch về đạo đức, uy tín, do đó để đạt được mục tiêu này cần tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện tốt công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm quy chế tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cấp ủy có chất lượng, làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...
 
Mặt khác, để nâng cao chất lượng đảng viên thì cũng cần thực hiện nhiều công việc như công tác kết nạp, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc. Tựu trung là hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “mạnh về chính trị, vững về lập trường, tư tưởng; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; trong sạch, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có uy tín cao, chuẩn về bằng cấp”, để có đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ chính trị, nhằm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp!
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn, chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!
 

DUY DANH (thực hiện)

Nguồn: Báo Lâm Đồng online

Link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202008/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-lam-dong-lan-thu-viii-nhiem-ky-2020-2025-vi-tri-vai-tro-cua-dang-uy-khoi-tiep-tuc-duoc-khang-dinh-3018295/

Lượt xem: 803
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311