Văn bản mới

1/QĐ/TU
26/11/2020
Trần Đức Quận
Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Quy Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
21/QĐ/TU 24/07/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng
20/QĐ/TU 12/03/2020 Quy định v/v quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm "hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy" tỉnh Lâm Đồng
19/QĐ/TU 13/11/2019 Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
18/QĐ/TU 09/08/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
17/QĐ/TU 06/08/2019 Quy định về chế độ thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, khó khăn
15/QĐ/TU 12/07/2019 Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên khi từ trần
9/QĐ/TU 20/06/2019 Quy định của BTVTU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng
11/QĐ/TU 20/06/2019 Quy định của BTVTU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng
12/QĐ/TU 20/06/2019 Quy định của BTVTU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
13/QĐ/TU 20/06/2019 Quy định của BTVTU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 38
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311