Văn bản mới

223/BC/TU
05/05/2022
Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 4/2022
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
221/BC/TU 27/04/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
216/BC/TU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
214/BC/TU 14/04/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn với sơ kết Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và Kế hoạch số 89-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
213/BC/TU 13/04/2022 Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chốngdịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng(Tháng 3/2022)
209/BC/TU 31/03/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.
205/BC/TU 30/03/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022
197/BC/TU 01/03/2022 Báo cáo tháng 02/2022
192/BC/TU 15/02/2022 Báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng(Tháng 01/2022)
194/BC/TU 15/02/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
193/BC/TU 15/02/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001872413
  • Đang online: 173
  • Trong tuần: 18.801
  • Trong tháng: 32.015
  • Trong năm: 736.230