Văn bản mới

12/NQ/TU
25/05/2022
Trần Đức Quận
Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
13/NQ/TU 25/05/2022 Nghị quyết phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14/NQ/TU 25/05/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2025, định hướng đến năm 2030
10/NQ/TU 17/02/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
11/NQ/TU 17/02/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới
9/NQ/TU 14/12/2021 Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
9/NQ/TU 14/12/2021 Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
4/NQ/TU 15/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
5/NQ/TU 15/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) Về phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
6/NQ/TU 15/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) Về phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
7/NQ/TU 15/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) Về phát triển huyện Đam Rông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001871941
  • Đang online: 83
  • Trong tuần: 18.329
  • Trong tháng: 31.543
  • Trong năm: 735.758