Văn bản mới

56/KH/TU
07/09/2022
Trần Đình Văn
Kế hoạch tổng kết 20 năm Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
55/KH/TU 06/09/2022 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
54/KH/TU 19/08/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
51/KH/TU 13/07/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
48/KH/TU 12/07/2022 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
49/KH/TU 12/07/2022 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
46/KH/TU 03/06/2022 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW
47/KH/TU 03/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025
44/KH/TU 29/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
42/KH/TU 25/04/2022 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
41/KH/TU 22/04/2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002282154
  • Đang online: 47
  • Trong tuần: 308
  • Trong tháng: 8.708
  • Trong năm: 1.145.971