Văn bản mới

286/BC/TU
12/09/2022
Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 8/2022
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
283/BC/TU 30/08/2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
276/BC/TU 09/08/2022 Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
277/BC/TU 09/08/2022 Tổng kết 15 năm Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
274/BC/TU 05/08/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
270/BC/TU 01/08/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
268/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy "Về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
267/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
266/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy 'về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030"
263/BC/TU 22/07/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
255/BC/TU 04/07/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm Quy định 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002282223
  • Đang online: 35
  • Trong tuần: 377
  • Trong tháng: 8.777
  • Trong năm: 1.146.040