Văn bản mới

21/CT/TU
22/09/2022
Trần Đức Quận
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chỉ Thị
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
17/CT/TU 22/02/2022 Chỉ thị Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng
18/CT/TU 22/02/2022 Chỉ thị Về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022
13/CT/TU 13/09/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Ðồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
12/CT/TU 11/08/2021 Chỉ thị của BTVTU về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
10/CT/TU 02/08/2021 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11/CT/TU 02/08/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh.
9/CT/TU 12/07/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)
6/CT/TU 07/04/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư biểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
5/CT/TU 26/02/2021 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2/CT/TU 24/11/2020 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002281956
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 110
  • Trong tháng: 8.510
  • Trong năm: 1.145.773