Văn bản mới

2583/CV/TU
18/05/2023
Trần Đình Văn
Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung