Văn bản mới

2600/CV/TU
23/05/2023
Trần Đình Văn
Công văn chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
Công văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
2595/CV/TU 22/05/2023 Về xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
2583/CV/TU 18/05/2023 Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
615/CV/VPTU 17/05/2023 Về việc sao gửi Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư
2534/CV/TU 04/05/2023 Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
2279/CV/TU 16/02/2023 Về kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
2251/CV/TU 07/02/2023 Công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
2252/CV/TU 07/02/2023 Công văn về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, lập quy hoạch
2255/CV/TU 07/02/2023 Về thực hiện nghiêm sự phân công tham dự các sự kiện của tỉnh
531/CV/VPTU 01/02/2023 Về việc gửi bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
2232/CV/TU 30/01/2023 Công văn chỉ đạo Khẩn trương thực hiện quyết liệt nhiệm vụ năm 2023 và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ.