Văn bản mới

514-BC/TU
16/07/2020
Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

.

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
504-BC/TU 10/06/2020 Báo cáo tháng 5/2020
503-BC/TU 05/06/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Chính phủ
502-BC/TU 04/06/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
492-BC/TU 07/05/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/4/2015 của BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
491-BC/TU 06/05/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"
481/BC/TU 31/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
471/BC/TU 05/03/2020 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội"
468/BC/TU 03/03/2020 Báo cáo tháng 02/2020
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020
446/BC/TU 26/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 39
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311