Văn bản mới

23-CT/TU
26/02/2018
Nguyễn Xuân Tiến
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018
Chỉ Thị
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

.

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
22-CT/TU 13/02/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
21-CT/TU 24/01/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
20-CT/TU 04/01/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018
19-CT/TU 16/05/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới
17-CT/TU 21/02/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới
16-CT/TU 17/02/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
14-CT/TU 09/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017
11-CT/TU 16/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
12-CT/TU 16/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
10-CT/TU 04/10/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 41
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311