Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
20/05/2022 07:57 SA

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với trên 3.000 điểm cầu trong cả nước với hơn 160.000 đại biểu tham dự. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại tỉnh Lâm Đồng có các điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, đầu cầu Công an tỉnh, đầu cầu Bộ CHQS tỉnh, đầu cầu các huyện, thành phố. Điểm cầu hội trường Tỉnh ủy với sự chủ trì của các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị, Báo Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương sinh hoạt đảng tại địa phương; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy 1.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy 1.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính. Qua đó, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách đã góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào đời sống của người dân Việt Nam.

Báo cáo 1 năm triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Qua kết quả đạt được một năm qua, nổi lên các điểm nhấn đó là: Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cho thấy sức sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thể hiện tinh thần quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Bên cạnh đó, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…

 

(LĐ online)

Lượt xem: 108
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001872395
  • Đang online: 172
  • Trong tuần: 18.783
  • Trong tháng: 31.997
  • Trong năm: 736.212