Văn bản mới

29-CT/TU
12/03/2019
Nguyễn Xuân Tiến
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2019
Chỉ Thị
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

.

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
27-CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019
26-CT/TU 21/06/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng không nhân dân
25-CT/TU 02/03/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng
23-CT/TU 26/02/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018
22-CT/TU 13/02/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
21-CT/TU 24/01/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
20-CT/TU 04/01/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018
19-CT/TU 16/05/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới
17-CT/TU 21/02/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới
16-CT/TU 17/02/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 24
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311