Văn bản mới

517-BC/TU
03/08/2020
Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

.

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
518-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
514-BC/TU 16/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
504-BC/TU 10/06/2020 Báo cáo tháng 5/2020
503-BC/TU 05/06/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Chính phủ
502-BC/TU 04/06/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
492-BC/TU 07/05/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/4/2015 của BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
491-BC/TU 06/05/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"
481/BC/TU 31/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
471/BC/TU 05/03/2020 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội"
468/BC/TU 03/03/2020 Báo cáo tháng 02/2020
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000132516
  • Đang online: 49
  • Trong tuần: 5.187
  • Trong tháng: 15.311
  • Trong năm: 15.311