Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh In trang
14/03/2019 12:00 SA

Trong năm 2018, gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Ðảng (16/10/1948 -16/10/2018), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giúp toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác tại Đảng bộ huyện Đam Rông. Ảnh T.D.H
Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác tại Đảng bộ huyện Đam Rông. Ảnh T.D.H

Công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), kỷ luật Đảng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, những yếu tố then chốt, quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. 

Để thực hiện nhiệm vụ KT,GS năm 2018, ngay từ đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác KT,GS; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương (Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW; Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm…); các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch KT,GS và tiến hành thực hiện nhiệm vụ đến các chi bộ, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, công tác KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2018 đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “đủ sức” lãnh đạo Nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương đặt ra.

Theo tổng hợp, trong năm 2018, cấp ủy, các TCCS đảng và UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 2.301 tổ chức đảng và 4.044 đảng viên; giám sát chuyên đề 784 tổ chức đảng và 2.087 đảng viên. Toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 188 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 2 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 23 đảng viên…

Về kiểm tra tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã kiểm tra 26 tổ chức đảng; BTV Huyện ủy và tương đương kiểm tra 156 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở kiểm tra 750 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (736 tổ chức); việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước (279 tổ chức); việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ (344 tổ chức); công tác cán bộ (15 tổ chức); việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (28 tổ chức); việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 tổ chức)... Qua kiểm tra, đa số các TCCS đảng thực hiện nghiêm túc các quy định, một số TCCS đảng thực hiện chưa tốt hoặc mắc phải khuyết điểm đã được kịp thời nhắc nhở, phê bình.

Về kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra 8 đảng viên; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và tương đương kiểm tra 14 đảng viên; BTV các huyện ủy và tương đương kiểm tra 108 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 778 đảng viên; cấp chi bộ kiểm tra 3.021 đảng viên. Nội dung kiểm tra bao gồm: việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm… Bên cạnh đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định trên, trong năm qua vẫn có 25 đảng viên vi phạm khuyết điểm; trong đó, 3 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật Đảng.

Cùng với đó, công tác giám sát các TCCS đảng và đảng viên cũng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, các cấp ủy, BTV cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành giám sát đối với 419 TCCS đảng. Nội dung giám sát: việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời, đã tiến hành giám sát 1.404 đảng viên về chấp hành, thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, Nhà nước; trách nhiệm người đứng đầu; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên… Kết quả giám sát đã phát hiện 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài thực hiện công tác KT,GS theo chương trình, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 34 TCCS đảng và 115 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 33 TCCS đảng và 113 đảng viên có vi phạm; trong đó, 2 TCCS đảng và 33 đảng viên phải thi hành kỷ luật; (đã tiến hành xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên) theo đúng quy định.

Trong năm 2018, có 188 đảng viên do cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật với các hình thức (khiển trách 136 đảng viên; cảnh cáo 39 đảng viên; cách chức 2 đảng viên; khai trừ 11 đảng viên). Nội dung vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; quy định những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - KHHGĐ; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Có thể nói, việc tăng cường công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng là nhằm loại bỏ những hư hỏng, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; qua đó xây dựng Ðảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “Ðảng ta là đạo đức, là văn minh”. Do đó, công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng cần phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên… 

baolamdong.vn 

Lượt xem: 418

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000225829
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 2.075
  • Trong tháng: 15.867
  • Trong năm: 108.624