Văn bản mới

41/BC/TU
05/02/2021
Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2021
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
38/BC/TU 04/02/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 01/2021)
40/BC/TU 04/02/2021 Báo cáo sơ Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
35/BC/TU 19/01/2021 Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
34/BC/TU 18/01/2021 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
32/BC/TU 11/01/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 12/2020)
29/BC/TU 07/01/2021 Báo cáo tháng 12/2020
20/BC/TU 15/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 11/2020)
18/BC/TU 08/12/2020 Báo cáo KTXH năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
13/BC/TU 11/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4/BC/TU 02/11/2020 Báo cáo tháng 10/2020
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000225829
  • Đang online: 27
  • Trong tuần: 2.075
  • Trong tháng: 15.867
  • Trong năm: 108.624