Văn bản mới

20/BC/TU
15/12/2020
Trần Đình Văn
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 11/2020)
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
18/BC/TU 08/12/2020 Báo cáo KTXH năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
13/BC/TU 11/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4/BC/TU 02/11/2020 Báo cáo tháng 10/2020
2/BC/TU 26/10/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
533/BC/TU 29/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
529/BC/TU 22/09/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
517-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
518-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
514-BC/TU 16/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
504-BC/TU 10/06/2020 Báo cáo tháng 5/2020
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000225829
  • Đang online: 23
  • Trong tuần: 2.075
  • Trong tháng: 15.867
  • Trong năm: 108.624