Văn bản mới

13/BC/TU
11/11/2020
Trần Văn Hiệp
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
4/BC/TU 02/11/2020 Báo cáo tháng 10/2020
2/BC/TU 26/10/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
533/BC/TU 29/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
529/BC/TU 22/09/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
517-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
518-BC/TU 03/08/2020 Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
514-BC/TU 16/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
504-BC/TU 10/06/2020 Báo cáo tháng 5/2020
503-BC/TU 05/06/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Chính phủ
502-BC/TU 04/06/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000225829
  • Đang online: 11
  • Trong tuần: 2.075
  • Trong tháng: 15.867
  • Trong năm: 108.624